Yeni Yıl

2021

GÜZEL ORDU
4. FOTOĞRAF YARIŞMASI

#KonumuzAdalet

Toplumda "ADALET" konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, adaletin bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve daha adil bir hayat için mücadele etmek gerektiğini vurgulamak; konuyla ilgili yaklaşımları Fotoğraf sanatı aracılığıyla anlatmak. Fotoğraf sanatını kendine uğraş edinenlerin ADALET konusuna/sorunsalına bakışını yansıtan fotoğraflarını toplumla paylaşmalarına aracı olmak, genç ve yetişkinlerin çalışmalarını desteklemek; Fotoğraf sanatının önemini vurgulayıp gelişimine katkıda bulunmak, Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırabilmelerine olanak sağlanması, fotoğraf sanatının yaygınlık kazanması hedeflemiştir.

19

EKİM 2020 Son Katılım Tarihi

about

SERGİLEMELER

ticket

Sergilemeler

2019

ticket

Sergilemeler

2017

ÖDÜLLER

2019

2019

Kadına Şiddet / Osman Berker Gümüş

2

2018

Uyku / Murat İbranoğlu

3

2017

Yağlı Direk / ÖZGÜR ALTAY

SPONSORLAR

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor

GÜZEL ORDU
4. KISA FİLM YARIŞMASI

Son Katılım 19 Ekim 2020

GÜZEL ORDU
14. AYDIN ÜSTÜNTAŞ GELENEKSEL ANADOLU TİYATROSU OYUN YAZMA YARIŞMASI

Son Katılım 19 Ekim 2020

GÜZEL ORDU
4. ÖYKÜ YARIŞMASI

Son Katılım 19 Ekim 2020