Şartname

GÜZEL ORDU

5. FOTOĞRAF YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ1) KONU

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği kurulduğu günden bu yana sürdürdürdüğü yarışmalarla bireylerin toplumsal konularda farkındalığını arttırmak, cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek üzere bu yarışmaları düzenlemektedir..

Yarışmalarımızın birinci yılında ‘’Karadeniz’’, ikinci yılında ‘’Çocuk Hakları’’, üçüncü yılında ‘’Kadın Hakları’’ ve dördüncü yılında da ‘’Adalet’’ konuları işlenerek sanat aracılığıyla farkındalık yaratılmak amaçlanmıştır.

2) TARİHLER

Başvuru başlangıç tarihi
01. 06. 2021

Başvuru bitiş tarihi
19. 09. 2021

Finale kalan eserlerin açıklanacağı tarih
30. 09.2021

3) KONU

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği 5.Ulusal Fotoğraf Yarışmasının konusunu ‘’DALGA’’ olarak belirlemiştir.

‘’DALGA’’
Yaptığımız her şey kendi dalgasını yaratır. Suyun yüzeyine atılan minik bir taşın yarattığı dairesel dalgalar gibi, eylemlerimiz de bireysel etkilerini aşarak sürekli genişleyen ve etrafını etkileyen bir dizi dalgaya neden olabilir. Buna domino, kartopu veya kelebek etkisi diyebiliriz; esasında hepsi momentum ile ilgilidir.

Momentum arttıkça en küçük aksiyon bile büyük bir etkiye neden olabilir. Çıkarılan ufak bir ses bir hareketin öncüsü olabilir, küçük bir iyilik hayat kurtarabilir. Yaptığınız şey şu an ne kadar küçük görünürse görünsün, geleceğe etkisi çok daha büyük olabilir.

Hayattaki etkinizin yakın çevrenizden başlayıp daha da ötesine nasıl genişlediğini görmek ve bu pozitif etkiyi ileriye taşımak için, sizi yarattığınız dalgalara ve sizi yaratan dalgalara odaklanmaya davet ediyoruz.

Bazen de hayatta yarattığımız dalgalara o kadar takılırız ki bizi yaratan dalgaları dinlemeyi unuturuz. İşte o zaman “ben hayatta ne yapıyorum, hayatımı nasıl değiştirebilirim” gibi düşüncelerle dolu buhranlar yaşarız. Esasında sizi her gün yaratan dalgalar bu soruların cevabını defalarca veriyordur. Seni yaratan dalgalara kucağını açık tut, kendi yarattığın dalgaların da sorumluluğunu unutma.

Eğer buna cesaretiniz varsa, içinizdeki denizin derinliklerini keşfetmek için güzel bir yıl olabilir. Suyun altına dalmak için cesaretinizi toplayın ve bu hareketinizle daha derin dalgaları yaratan siz olun.

4) BAŞVURU KOŞULLARI

4.1 Yarışma herkese açıktır.
4.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.3 Her katılımcı en fazla 5 ( beş ) adet eserle yarışmaya katılabilir.
4.4 Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğrafların yarışmaya katılması engel oluşturmaz.
4.5 Fotoğrafın sergilenmiş veya yarışma dışında yayınlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.
4.6 Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.7 Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.
4.8 Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.
4.9 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
4.10 Yarışmacı yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.11 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi uyarınca yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

5) YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERDE ARANACAK ŞARTLAR

5.1 Fotoğrafın konusu açıklaması yapılan‘’DALGA’’ ile alakalı olmalıdır.
5.2 Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde Ç, Ğ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
5.3 Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
5.4 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
5.5 Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır. (Türkiye için “TR”)

6) FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ

6.1 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı 2400 piksel, uzun kenarı en fazla 3600 piksel boyutlarında kaydedilmeli ve yüklenecek fotoğrafların boyutları 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.
6.2 Gönderilecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek seferde gönderilmelidir.
6.3 Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak www.gofotofest.org adresinden başvuru bölümünde başvuru formu kısmından gerekli yerleri doldurup eserlerini yükleyip Başvur butonunu tıklayarak yollanmalıdır.
6.4 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
6.5 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@gzlordu.org adresine mail atarak ya da derneğin +90 552 684 8252 numaralı whatsapp hattına mesaj atarak bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

7) ÖDÜLLER

7.1 Birincilik Ödülü: 2.000 TL
7.2 İkincilik Ödülü: 1.000 TL
7.3 Üçüncülük Ödülü: 750 TL
7.4 Sergileme: Sergilemeye değer bulunan fotoğraflar için fotoğraf başına 100 TL verilecektir.

7.5 ÖDÜL TÖRENİ

Ödül törenin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

7.6 Yurt dışından katılanlar hariç ödülü hak edip dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü olan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül dernek uhdesinde kalır.

8) ÖZEL KOŞULLAR

8.1 Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
8.2 Eser sahibi eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
8.3 Ödül ve sergileme alan fotoğrafların özgün hali ( Raw ve jpeg ) kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 4 MB tan fazla olmayacak şekilde eser sahipleri tarafından CD/DVD veya İnternet üzerinden Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğine teslim edilecektir.
8.4 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
8.5 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına yapılacak ödül töreninden sonra Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından yatırılacaktır.
8.6 Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

9) DEĞERLENDİRME

9.1 Yarışma Koordinatörü: Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından belirlenir. Başvuru başlangıcından ödül töreninin kapanışına kadar olan süre içinde yarışmanın tüm organizasyonunu planlar.

9.2 Sanat Yönetmeni: Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Fotoğraf Yarışması’nın formatını oluşturan, yönetimini gerçekleştiren, sanatsal kriterleri belirleyen kişidir. Jüri için isim önerilerinde bulunur.

9.3 Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Sanat Yönetmeni tarafından belirlenir. Jüri fotoğraf sanatı alanında uzman 7 kişiden oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, Jüri’nin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

10) SEÇİCİ KURUL

10.1 Yarışma Koordinatörü - Mine Alpar

10.2 Sanat Yönetmeni - Uğurcan Ataoğlu

10.3 JÜRİ

  • Dilan Bozyel
  • ...
  • ...
  • ...

11) SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ VE DUYURULAR

Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri derneğimizin sosyal medya hesaplarından ve www.gofotofest.org web sitemizden takip edebilirler.

Instagram.com/gzlordu
Facebook.com/gzlordu
Twitter.com/gzlordu
www.gofotofest.org
www.gzlordu.org

Ödül töreni gecesinin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

12)

Bu şartname 11 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.